Eftersöksekipage för Älg och Rådjur

Vid bl. a. älgjakt skall en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två (2) timmar från påskjutningen (28§ JL)

  • Älg  Roland Pettersson,  018-39 18 09, 070-655 86 44
  • Älg  Fredrik Ruste,  018-39 10 42
  • Älg  Ronny Sandberg,  018-39 60 24,  072-015 07 80
  • Älg  Johan Steineck,  018-39 20 83,  070-222 33 64
  • Älg  Lisbett Jansson,  018-36 47 71,  070-581 50 39
  • Älg  Kjell Karlsson  018-36 47 71,  070-578 54 55
  • Älg Magnus Vestin 018-39 19 98, 070-981 63 05
  • Rådjur  Fredrik Rusta,  018-39 10 42
  • Rådjur  Pelle Löfström,    018-39 60 81,  070-639 60 81
  • Rådjur Magnus Vestin 018-39 19 98, 070-981 63 05


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..