År 2005  
Läby
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
1 Karl Robinsson 16131 68 0
1
    0
0
2 Bo Eriksson 16132 1967 6
-
3
3

1
6
1
4 Stig Wenngren 16134 98 0
1
    0
0
95 Olle Åhr 16135 225 1
0
1 1 1
1
103 Fredrik Lindberg 16136 110 0
1
    0
0

Summa för delområdet
5 jaktlag

2468 7
3
3
4
1
1
7
2

 

År 2005  
Vänge
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
5 Roger Myrberg 16141 914 3
-

1
  1
0
6 Bo Albertsson 16142 150 1
0
    0
0
7 Olof Andersson 16143 524 2
-

1
  1
0
8 Lars Svensson 16144 220 1
0
1   1
0
9 Lars Andersson 16145 1369 4
-
1
1
4
1
5
10 Gunnar Lindgren 16147 473 2
-
    0
0
11 Tord Andersson 16148 320 2
-

1

1
0
12 Birger Fogdestam 16149 389 1
-

1
1
1
1
2
13 Erik Jennische 161410 263 1
-

1
  1
0
14 Bo Rodling 161411A 30 1
0
    0
0
15 Börje Schelin 161411B 182 1
0
    0
0
16 Finn Sandegren 161412 40 1
0
    0
0
17 Jim Svensson 161411C 6 0
1
    0
0

Summa för delområdet
13 jaktlag

4880 20
1
2
5
2
5
7
7

 

År 2005  
Åland
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
18 Lars-Erik Melin 16152 13 0
1
    0
0
19 Stig Schönqvist 16153 112 0
1
 
0
0
20 Göran Ljungvall 16154 162 0
1
    0
0
22 Bengt E Gustavsson 16158 20 0
1
    0
0
23 Ingmar Hagman 161511 609 2
-

1
0
1
24 Roland Pettersson 161512 1373 4
-
2
2
2
2
4
4
26 Jörgen Hellström 161514 414 1
-
1
1
1
1
2
27 Ove Carlsson 161515 77 1
0
    0
0
28 Stellan Fries 161516A 10 0
1
    0
0
29 Hans Råbergren 161516B 20 1
0
    0
0
30 Curt Jansson 161517A 416 1
-
1

1
0
31 Åke Nilsson 161517B 376 1
-
1 2 1
2
32 Mi Askman 161520 10 0
1
    0
0
33 Roine Lundblad 161521 77 1
0
1   1
0
89 Mats Rydström 161522 45 0
1
    0
0
98 Fredrik Sjöberg 161524 50 0
1
    0
0
105 Gideon Andresson 161523 119 1
0
    0
0
               

Summa för delområdet
17 jaktlag

3903 13
8
6
2
6
3
8
9

 

År 2005  
Skogstibble
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
34 Mats Sjöström 16161 1044 3
-

1

1
1
1
35 Thure Johansson 16162 108 0
1
    0
0
36 Lars Gräns 16163 431 2
-


1
0
1
37 Dick Jarlklint 16164 425 1
-
1
  1
0
38 Olle Lundborg 16165 1424 4
-

4
2
1
4
3
39 Lars-Elof Bryne 16167A 50 0
1
  1 0
1
40 Krister Nyberg 16167B 63 0
1
    0
0
41 Erik Nilsson 161610 312 2
-

1
  1
0
42 Lars-Göran Södergren 161611 208 1
-

1
  1
0
43 Håkan Löfström 161612A 110 1
0
1   1
0
44 Hans Broström 161612B 26 0
1
    0
0
45 Yngve Taxen 161613A 371 1
-

1
1
1
1
46 Peter Schuldt 161613B 209 1
-
1
2
1
2
47 Leif Lindberg 161617A 319 1
-
 
0
0
48 Per Lamberg 161617B 147 1
0
    0
0
49 Tomas Ragnarsson 161618 15 1
0
    0
0
50 Sören Södergren 161619 132 0
1
    0
0
51 Sven-Olov Tullberg 161620 120 1
0
1   1
0
52 Tommy Lantz 161622 66 0
1
    0
0
53 Ronny Sandberg 161623 317 1
-
1
1
1
1
54 Gert Lundberg 161624 14 1
0
    0
0
56 Eva Johansson 161628 143 1
0
1   1
0
57 Lennart Nilsson 161629 10 0
1
    0
0
58 Gösta Gellinder 161630 41 0
1

  0
0
94 Lennart Söderberg 161615 363 2
0

1
1
1
1
2
100 Bo Hansson 161631 50 0
1
    0
0
102 Margareta Axelsson 161632 32 0
1
    0
0

Summa för delområdet
27  jaktlag

6549 25
10
5
10
5
7
15
12

 

År 2005  
Järlåsa
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
59 Jan Söderlund 16173A 37 1
0
  1
0
1
60 Kjell Rönngren 16173B 78 1
0
  1 0
1
61 Bertil Larsson 16174 20 0
1
    0
0
62 Anders Ekström 16177 161 1
0
1   1
0
64 Dan Andersson 16179 10 0
1
    0
0
65 Lars Björkqvist 161711 66 0
1
    0
0
66 Lars O Jonsson 161712 58 0
1
    0
0
67 Bengt Hagberg 161713 27 0
1
    0
0
68 Sewryn Braw 161716 82 0
1
  1 0
1
69 Bernt Lindström 161718 112 1
0
  1 0
1
70 Lars E Eklund 161719 49 1
0
  1 0
1
71 K G Östlund 161721 33 0
1
  1 0
1
72 Göran Wilhelmsson 161722A 1513 5
-
2
3
  5
0
73 Royne Levin 161722B 25 0
1
    0
0
74 Gunnvor Pettersson 161723 10 0
1
    0
0
75 Peter Sommar 161724 154 0
1
    0
0
76 Lars O Gustavsson 161725 31 1
0
    0
0
77 Jörgen Noren 161726 72 1
0
    0
0
78 Tony Grundin 161727 582 2
-
1

1
1
1
80 Carl O Ohlström 161729A 83 0
1
 
1
0
1
81 Karl Å Ekman 161729B 68 0
1
    0
0
82 Allan Vessman 161729C 6 0
1
    0
0
83 Lars Eriksson 161729D 53 0
1
    0
0
64 Håkan Lindberg 161730 237 1
0
    0
0
85 Fredrik Ruste 161731 16 0
1
    0
0
86 Sören Tillberg 161733 472 2
-


3
0
3
87 Roine Jansson 161735 11 0
1
    0
0
88 Hans Annermark 161737 77 0
1
    0
0
90 Tomas Berggren 161738 44 0
1
    0
0
96 Örjan Ljungvall 161741 38 0
1
    0
0
97 Anna Eriksson 161742 62 1
0
    0
0
101 Jan-Erik Lindgren 161743 8 0
1
    0
0
104 Jan Krumlinde 161744 25 0
1
    0
0
106 Lars-Göran Eriksson 161745 61 0
1
    0
0

Summa för detta delområde
34 jaktlag

4381 19
21
4
3
3
8
7
11

Totalt för älgskötselområdet
år 2005

96 jaktlag22 181


84
43


20
24


17
24


44
41

 

 

 

 

© Copyright Norra Hagunda Älgskötselområde 2012 - All Rights reserved - E-post till Webbmaster  lars.grans@boldwinds.se