År 2004  
Läby
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
1 Karl Robinsson 16131 68 1
0
    0
0
2 Bo Eriksson 16132 1967 5
-
2
1
3
1
3
4
4 Stig Wenngren 16134 98 1
0
    0
0
95 Olle Åhr 16135 225 1
0
1   1
0
103 Fredrik Lindberg 16136 110 1
0
    0
0

Summa för delområdet
5 jaktlag

2468 9
0
2
2
3
1
4
4

 

År 2004  
Vänge
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
5 Roger Myrberg 16141 914 3
-
2
1
1 3
1
6 Bo Albertsson 16142 209 1
0
1   1
0
7 Olof Andersson 16143 524 2
-
1
1
1 2
1
8 Lars Svensson 16144 220 1
0
1   1
0
9 Lars Andersson 16145 1369 4
-
1
2
5
1
3
6
10 Gunnar Lindgren 16147 473 2
-
1   1
0
11 Tord Andersson 16148 320 1
-


0
0
12 Rolf Hellman 16149 389 2
-
1
  1
0
13 Erik Jennische 161410 263 2
-

2
  2
0
14 Bo Rodling 161411A 30 0
1
    0
0
15 Börje Schelin 161411B 182 1
0
1   1
0
16 Finn Sandegren 161412 40 0
1
    0
0
17 Jim Svensson 161411C 6 0
1
    0
0

Summa för delområdet
12 jaktlag

4939 19
3
6
9
6
2
15
8

 

År 2004  
Åland
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
18 Lars-Erik Melin 16152 13 0
1
    0
0
19 Stig Schönqvist 16153 112 1
0
1
1
0
20 Göran Ljungvall 16154 162 1
0
    0
0
22 Bengt E Gustavsson 16158 20 1
0
    0
0
23 Ingmar Hagman 161511 609 2
-

1

1
0
24 Roland Pettersson 161512 1374 4
-
2
2
4
1
4
5
26 Jörgen Hellström 161514 414 2
-

1

1
0
27 Ove Carlsson 161515 77 0
1
    0
0
28 Stellan Fries 161516A 10 0
1
    0
0
29 Hans Råbergren 161516B 20 0
1
    0
0
30 Curt Jansson 161517A 416 2
-

1

1
1
1
31 Åke Nilsson 161517B 376 2
-
1   1
0
32 Mi Askman 161520 10 0
1
    0
0
33 Roine Lundblad 161521 77 0
1
    0
0
89 Mats Rydström 161522 45 1
0
    0
0
98 Fredrik Sjöberg 161524 50 0
1
    0
0
105 Gideon Andresson 161523 119 1
0
    0
0
               

Summa för delområdet
17 jaktlag

3903 17
7
3
6
4
2
9
6

 

År 2004  
Skogstibble
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
34 Mats Sjöström 16161 1044 3
-
1
2
1
3
1
35 Thure Johansson 16162 108 1
0
    0
0
36 Lars Gräns 16163 431 2
-

1
1
1
1
37 Dick Jarlklint 16164 425 2
-
1
1
  2
0
38 Olle Lundborg 16165 1424 4
-
2
2
2
1
4
3
39 Lars-Elof Bryne 16167A 50 1
0
    0
0
40 Krister Nyberg 16167B 63 1
0
    0
0
41 Erik Nilsson 161610 312 1
-
1 1 1
1
42 Lars-Göran Södergren 161611 208 1
-
1   1
0
43 Håkan Löfström 161612A 110 0
1

1 0
1
44 Hans Broström 161612B 26 0
1
    0
0
45 Yngve Taxen 161613A 371 2
-

1
2
1
1
3
46 Peter Schuldt 161613B 209 1
0
1 1 1
1
47 Leif Lindberg 161617A 319 2
-
1 2
1
2
48 Per Lamberg 161617B 147 1
0
1   1
0
49 Tomas Ragnarsson 161618 15 1
0
    0
0
50 Sören Södergren 161619 132 1
0
    0
0
51 Sven-Olov Tullberg 161620 120 1
0
1   1
0
52 Tommy Lantz 161622 66 0
1
    0
0
53 Ronny Sandberg 161623 317 1
-
1   1
0
54 Gert Lundberg 161624 14 0
1
    0
0
56 Eva Johansson 161628 143 1
0
    0
0
57 Lennart Nilsson 161629 10 0
1
    0
0
58 Gösta Gellinder 161630 41 0
1

1 0
1
94 Lennart Söderberg 161615 363 1
0
1 1 1
1
100 Bo Hansson 161631 50 0
1
    0
0
102 Margareta Axelsson 161632 32 0
1
    0
0

Summa för delområdet
27  jaktlag

6535 28
8
10
9
10
4
19
14

 

År 2004  
Järlåsa
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
59 Jan Söderlund 16173A 37 0
1
 
1
0
1
60 Kjell Rönngren 16173B 78 0
1
    0
0
61 Bertil Larsson 16174 20 0
1
    0
0
62 Anders Ekström 16177 161 1
0
    0
0
64 Dan Andersson 16179 10 0
1
    0
0
65 Lars Björkqvist 161711 66 1
0
    0
0
66 Lars O Jonsson 161712 58 0
1
    0
0
67 Bengt Hagberg 161713 27 0
1
    0
0
68 Sewryn Braw 161716 82 1
0
1   1
0
69 Bernt Lindström 161718 112 0
1
    0
0
70 Lars E Eklund 161719 49 0
1
    0
0
71 K G Östlund 161721 33 1
0
    0
0
72 Göran Wilhelmsson 161722A 1513 4
-
2
  2
0
73 Royne Levin 161722B 25 0
1
    0
0
74 Gunnvor Pettersson 161723 10 0
1
    0
0
75 Peter Sommar 161724 154 1
0
    0
0
76 Lars O Gustavsson 161725 31 0
1
    0
0
77 Jörgen Noren 161726 72 0
1
    0
0
78 Lars Göran Eriksson 161727 643 2
-

1

1
1
1
80 Carl O Ohlström 161729A 83 1
0
    0
0
81 Karl Å Ekman 161729B 68 1
0
    0
0
82 Allan Vessman 161729C 6 0
1
    0
0
83 Lars Eriksson 161729D 53 0
1
    0
0
64 Håkan Lindberg 161730 237 1
0
    0
0
85 Fredrik Ruste 161731 16 0
1
    0
0
86 Sören Tillberg 161733 472 1
-
1

1
0
87 Roine Jansson 161735 11 0
1
    0
0
88 Hans Annermark 161737 77 0
1
    0
0
90 Tomas Berggren 161738 44 1
0
    0
0
96 Örjan Ljungvall 161741 38 0
1
    0
0
97 Anna Eriksson 161742 62 0
1
    0
0
101 Jan-Erik Lindgren 161743 8 0
1
    0
0
104 Jan Krumlinde 161744 25 0
1
    0
0

Summa för detta delområde
34 jaktlag

4381 16
21
3
2

2
5
2

Totalt för älgskötselområdet
år 2004

95 jaktlag22 240


89
39


24
28


23
11


52
34

 

 

 

 

© Copyright Norra Hagunda Älgskötselområde 2012 - All Rights reserved - E-post till Webbmaster  lars.grans@boldwinds.se