År 2011  
Läby
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
2 Per Gustafson 16132 1925 5
F
 
1
 
1
0
4 Stig Wenngren 16134 92 0
1
    0
0
95 Olle Åhr 16135 250 1
1
1   0
0
103 Fredrik Lindberg 16136 187 0
1
    0
0

Summa för delområdet
4 jaktlag

2454 6
2
1
1
 0
0
2
0

 

År 2011  
Vänge
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
5 Kjell Söderkvist 16141 914 2
F
 1
2
  3
0
6 Per Jergeby 16142 150 0
1
 
0
0
7 Ola Dahlström 16143 533 1
F

1

1
0
8 Lars Svensson 16144 228 1
0
    0
0
9 Lars Andersson 16145 1790 5
F
 1
2
1
3
3
4
10 Gunnar Lindgren 16147 470 1
F
   
0
0
11 Magnus Andersson 16148 320 1
0
 
0
0
12 Göran Olofsson 16149 348 1
0


0
0
13 Erik Jennische 161410 283 1
0

  0
0
14 Bernt Jansson 161411A 28 0
1
    0
0
15 Börje Schelin 161411B 182 0
1
    0
0
16 Fredrik Lindström 161412 40 0
1
    0
0
17 Jim Svensson 161411C 6 0
1
    0
0

Summa för delområdet
13 jaktlag

5292 13
5
2
5
1
3
7
4

 

År 2011  
Åland
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
1 Henrik Karlsson 161526 36 1
0
    0
0
18 Rione Jansson 16152 13 0
1
    0
0
19 Stig Schönqvist 16153 112 0
1


0
0
22 Bengt E Gustavsson 16158 20 0
1
    0
0
23 Ingmar Hagman 161511 107 1
0


0
0
24 Karl-Göran Lindgren 161512 1345 3
F
2
1
 2
1
3
3
26 Ronny Sundberg 161514 514 1
F
 
1
 
1
1
1
27 Roine Lundblad 161515 77 0
1
    0
0
28 Stellan Fries 161516A 10 0
1
    0
0
29 Hans Råbergren 161516B 20 0
1
    0
0
30 Kurt Jansson 161517A 429 1
F

1
0
1
31 Åke Nilsson 161517B 376 1
0
 

0
0
32 Mi Askman 161520 10 0
1
    0
0
33 Roine Lundblad 161521 54 1
0
    0
0
89 Mats Rydström 161522 45 0
1
    0
0
98 Henry Lundholm 161524 51 1
0
    0
0
105 Gideon Andresson 161523 0 0
0
    0
0
109 Mats Holmer 161525 36 0
1
    0
0
112 Ola Holmlund 161527 37 0
1
    0
0
113 Nils
Möller
161528 24 0
1


0
0
115 Göran Ljungvall 16154-A 73 0
1
    0
0
116 Jan Tebblin 16154-B 89 0
1
    0
0

Summa för delområdet
22 jaktlag

3479 10
13
 2
2
  3
2
4
5

 

År 2011  
Skogstibble
  Tilldelning

Avskjutning

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
34 Fredrik Wimark 16161 936 2
F

1
1
1
2
35 Thure Johansson 16162 110 0
1
    0
0
36 Lars Gräns 16163 415 1
F

1
0
1
37 Mats Urwäder 16164 427 1
F
 
 
0
0
38 Olle Lundborg 16165 1425 4
F
2
2
 1
2
4
3
39 Lars-Elof Bryne 16167A 51 0
1
    0
0
41 Lars-Åke Blomberg 161610 309 0
1
 
  0
0
42 Lars-Göran Södergren 161611 344 1
1

  1
0
43 Håkan Löfström 161612A 102 0
1
    0
0
44 Hans Broström 161612B 26 0
1
    0
0
45 Yngve Taxen 161613A 371 0
1


0
0
46 Roger Isaksson 161613B 249 1
1
1
1
0
47 Monica Helgeby  161617A 319 1
0
 
0
0
48 Christer Djerf 161617B 98 0
1
   
0
0
49 Tomas Ragnarsson 161618 15 1
0
    0
0
50 Sören Södergren 161619 103 0
1
    0
0
51 Sven-Olov Tullberg 161620 120 1
0
    0
0
52 Tommy Lantz 161622 73 0
1
   
0
0
53 Ronny Sandberg 161623 383 1
1

1
1
0
2
54 Olle S 161624 14 0
1
    0
0
56 Eva Johansson 161628 177 1
0
  1 0
1
57 Lennart Nilsson 161629 10 0
1
    0
0
58 Gösta Gellinder 161630 41 0
1

  0
0
94 Louis de Geer 161615 346 1
0

1
0
1
100 Bo Hansson 161631 49 0
1
    0
0
102 Margareta Axelsson 161632 30 0
1
    0
0
107 Sven Södergren 161633 15 0
1
    0
0
108 Andreas Axen 161634 33 0
1
    0
0
114 Olle Andersson 161635 12 0
1
 
0
0
  NHA 03   0
0


0
0

Summa för delområdet
29  jaktlag

6620 16
19
 3
4
 6
4
7
10

 

 

År 2011  
Järlåsa
  Tilldelning

Avskjutning ---------

Nr Jaktledare Lag Areal (Ha) Vuxen/
Kalv
Vuxen
Tjur/
Ko
Kalv
Tjur/
Kviga
Summa
Vuxen/
Kalv
59 Jan Söderlund 16173A 37 0
1
   
0
0
60 Kjell Rönngren 16173B 30 0
1
 
0
0
61 Bertil Larsson 16174 20 0
1
    0
0
62 Kjell Ekström 16177 164 1
0

1
   1
0
64 Dan Andersson 16179 10 0
1
    0
0
65 Jörgen Björkqvist 161711 1 0
0
    0
0
66 Lars O Jonsson 161712 60 0
1
    0
0
67 Bengt Hagberg 161713 27 0
1
    0
0
68 Sewryn Braw 161716 82 1
0
    0
0
69 Bernt Lindström 161718 115 0
1
 
0
0
70 Ulf Lindström 161719 52 0
1
    0
0
71 K G Östlund 161721 33 0
1


0
0
72 Peter Johansson 161722A 1521 4
F
2
1
2
1
3
3
73 Royne Levin 161722B 25 0
1
    0
0
74 Gunnvor Pettersson 161723 10 0
1
    0
0
75 Peter Sommar 161724 154 0
1
 
  0
0
76 Henrik Törme 161725 31 0
1
    0
0
77 Jörgen Noren 161726 72 0
1
    0
0
78 Per-Gunnar Eriksson 161727 582 2
F
 2

2
0
80 Carl O Ohlström 161729A 83 0
1
   
0
0
81 Karl Å Ekman 161729B 68 0
1
    0
0
82 Kjell Ekenor 161729C 6 0
1
    0
0
83 Ove Johansson 161729D 53 0
1
    0
0
64 Håkan Lindberg 161730 101 1
0
    0
0
85 Fredrik Ruste 161731 16 0
1
    0
0
86 Sören Tillberg 161733 473 1
F
1

1
0
88 Stefan Pettersson 161737 79 0
1
    0
0
90 Tomas Berggren 161738 44 0
1
    0
0
96 Örjan Ljungvall 161741 37 0
1
    0
0
97 Anna Eriksson 161742 62 1
0
    0
0
101 Jan-Erik Lindgren 161743 8 0
1
    0
0
104 Kenneth Lind 161744 25 0
1
    0
0
106 Lars-Göran Eriksson 161745 61 0
1
    0
0
110 Dick Sjöman 161746 50 0
1


0
0
111 Pia Lindberg 161747 147 0
1


0
0

Summa för detta delområde
35 jaktlag

4338 11
27
 5
2
 2 
1
7
3

Totalt för älgskötselområdet
år 2010

103 jaktlag22138


56
66


13 
14


12
10


27
22

 

 

 

© Copyright Norra Hagunda Älgskötselområde 2012 - All Rights reserved - E-post till Webbmaster  lars.grans@boldwinds.se