Fällavgifter

Fällavgifterna för år 2018 är:

  • Vuxen älg 700:-
  • Älgkalv 0:-
  • För extra tilldelad älg fällavgift + 50:-. Alltså 750:-/vuxen respektive 50:-/kalv
  • Fri kalv betraktas som extra tilldelad, alltså är fällavgift 50:-.

  • Vuxet kronvilt 0:-
  • Kronviltskalv 0:-

    Kontonummer hittar du genom att klicka här.