Handlingsplan

Förvaltning av älgstammen.

Vårt övergripande mål är att vi har en stabil vinterstam på 5 älgar per 1000 Ha. Stammens medelålder ska höjas och vara i balans mellan tjurar, kor/kvigor och kalvar.

För att lyckas med vårt övergripande mål ska följande delmål uppnås:

Tabell över delmål

Uppföljning ska göras med hjälp av älg-obs och avskjutningsstatistik med 3-åriga medelvärden

I diagrammen nedan visas uppföljningar av delmålen tjurandel, reptoduktion och avskjutning kalv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...