Välkommen till Norra Hagunda Älgskötselområde.

Älgskötselområdet
ligger 2-3 mil sydväst om Uppsala och omfattar:
Läby, Vänge, Åland, Skogstibble och Järlåsa. Jaktmarken är på drygt 22.000 ha och fördelas på c:a 100 jaktlag.

.
Kronhjortskötselområde
Inom samma organisation förvaltaltas också ett kronhjortskötselområde som omfattar samma areal som ovan.

.

Tilldelningsprinciper
De tilldelningsprinciper som tillämpas hittar du genom att klicka på ÄLG respektive KRONVILT

Rapportering
Under jaktperioden ska ÄLG-OBS och avskjutning omgående
rapporteras i www.viltdata.se

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.