Välkommen till Norra Hagunda Älg- och Kronhjortsskötselområde.

Skötselområdet
ligger 2-3 mil sydväst om Uppsala och omfattar:
Läby, Vänge, Åland, Skogstibble och Järlåsa. Jaktmarken är på drygt 22.500 ha och fördelas på c:a 90 jaktlag.

.
Kronhjortskötselområde
Inom samma organisation förvaltaltas också ett kronhjortskötselområde som omfattar samma areal som ovan.

Tilldelningsprinciper
De tilldelningsprinciper som tillämpas hittar du genom att klicka på ÄLG respektive KRONVILT här intill.

Rapportering
Under jaktperioden ska ÄLG-OBS och avskjutning omgående
rapporteras i www.viltdata.se

.Skötselplaner
Inom Norra Hagunda upprättas två älgskötselplaner (ÄSP). Den ena för våra marker inom Östervåla ÄFO som benämns "Norra Hagunda Övre ÄSP" och de andra för våra marker inom Fjärdhundra ÄFO som benämns "Norra Hagunda Nedre ÄSP".

För förvaltning av Kronvilt upprättas en skötselplan som omfattar Norra Hagundas hela område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.