Åldersbestämning av vuxna älgar

För att få en uppfattning av skjutna älgars ålder kommer vi årligen att centralt göra åldersbestämning med hjälp av s k tandstege.
Käken ska vara rengjord och omfatta ena sidans kindtänder och samltliga framtänder

Det finns ett inlämningsställe. Det ligger norr om väg 72. Nedan ser du karta och kontaktperson för inlämningsställt.

Du kan också lämna käkar till någon i styrelsen.

Käkar märkes med: Jaktlagsnummer, kontaktperson med telefonnummer, kön, datum och tid när älgen sköts

Information om när åldersbestämning görs kommer att meddelas på hemsidan så intresserade kan närvara.
 

Inlämningsställe norr om väg 72
Plats: Fiby
Kontaktperson: Lennart Pettersson
Tfn: 018-35 60 14