Inventering

Spillningsinventering genomfördes i början av april.

Nedan redovisas resultatet från NHÄ genomförda spillningsinventeringar.

För området som ska inventeras läggs det in ruror, sk trakter, i ett förutbestämt mönster. En trakt är en kvadratisk ruta med sidorna 1 km. Traktens ytterkanter delas sedan in i 40 stycken provrutor i vilka inventeringarna utförs. Varje provruta har har en area på 100 m2 för älg och 10m2 för rådjur.

Spillningsinventering älg

Trakt År
2012 2013 2015 2016 2017  
18 12 19 15 27    
19 11 30 5 6    
20 14 19 4 5    
31 22 26 9 4    
32 18 8 6 3    
33 9 10 8 2    
34 1 1 2 7    
35 0 1 4 6    
47 4   1 4    
48 4   0      
80     7      
90 12 11 5   19  
98 1 0 1   5  
99 10 34 1   10  
100 6 12 6   6  
104 1 6 1   3  
105 0 0 0   0  
             
Summa 125 177 75   43  

 

Spillningsinventering rådjur

Trakt År
2012 2013 2015 2016 2017  
18 11 6 0 3    
19 1 0 0 0    
20 7 4 2 0    
31 0 7 4 5    
32 0 21 15 4    
33 8 3 5 5    
34 7 17 7 3    
35 0 20 4 12    
47 2   0 3    
48 0   0      
80     12      
90 1 0 0   1  
98 12 4 8   5  
99 9 0 1   2  
100 7 4 0   7  
104 5 0 4   5  
105 0 0 0   2  
             
Summa 70 86 62   23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..