Tilldelning

För hela Norra Hagunda Kronviltskötselområde är tilldelningen för år 2017:

 • Hjort max 4 djur
 • Hind max 5 djur
 • Kalv max 5 djur
 • Vuxet djur får bytas mot kalv

Avskjutningsrekommendationer

För år 2017 gäller följande avskjutningsrekommendationer:

 • Avlysningsjakt hjort max 4 djur
 • Avlysningsjakt hind max 5 djur
 • Avlysningsjakt kalv max 5 djur
 • Hjortar med mer än 5 taggar på skjutsidan är fredade.

Avskjutning

Under år 2017 har följande kronvilt skjutits:

 • Hjort 6 stycken. OBS Inga fler hjortar får skjutas.
 • Hindar 5 stycken. OBS Inga fler hindar får skjutas.
 • Kalv 5 stycken OBS Inga fler kalvar får skjutas.
 • Vuxet djur får bytas mot kalv
  Senste revidering 2018-01-31

Extra tilldelning

Styrelsen är mån om att hålla nere skadorna på gran. Jaktlag kan därför begära extra tilldelning av kalv. Detta ska göras skriftligt till styrelsens sekreterare på mail lars.grans@boldwinds.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..