Tilldelning

För hela Norra Hagunda Kronviltskötselområde är tilldelningen för år 2018:

 • Hjort max 4 djur
 • Hind max 5 djur
 • Kalv max 5 djur
 • Vuxet djur får bytas mot kalv

Avskjutningsrekommendationer

För år 2018 gäller följande avskjutningsrekommendationer:

 • Avlysningsjakt hjort max 4 djur
 • Avlysningsjakt hind max 5 djur
 • Avlysningsjakt kalv max 5 djur
 • Hjortar med mer än 5 taggar på skjutsidan är fredade.

Avskjutning

Under år 2018 har följande kronvilt skjutits:

 • Hjort 0 stycken.
 • Hindar 0 stycken.
 • Kalv 0 stycken.
 • Vuxet djur får bytas mot kalv
  Senste revideringen

Extra tilldelning

Styrelsen är mån om att hålla nere skadorna på gran. Jaktlag kan därför begära extra tilldelning av kalv. Detta ska göras skriftligt till styrelsens sekreterare på mail lars.grans@boldwinds.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..