Tilldelning

För hela Norra Hagunda Kronviltskötselområde är tilldelningen för år 2018:

 • Hjort max 4 djur
 • Hind max 5 djur
 • Kalv max 5 djur
 • Vuxet djur får bytas mot kalv

Avskjutningsrekommendationer

För år 2018 gäller följande avskjutningsrekommendationer:

 • Avlysningsjakt hjort max 4 djur
 • Avlysningsjakt hind max 5 djur
 • Avlysningsjakt kalv max 5 djur
 • Hjortar med mer än 5 taggar på skjutsidan är fredade.

Avskjutning

Under år 2018 har följande kronvilt skjutits:

 • Hjort 4 stycken. OBS det får INTE skjutas fler hjortar
 • Hindar 5 stycken. OBS det får INTE skjutas fler hindar
 • Kalv 5 stycken. OBS det får INTE skjutas fler kalvar
 • Vuxet djur får bytas mot kalv
  Senste revideringen 2019-01-13

Extra tilldelning

Styrelsen är mån om att hålla nere skadorna på gran. Jaktlag kan därför begära extra tilldelning av kalv. Detta ska göras skriftligt till styrelsens sekreterare på mail lars.grans@boldwinds.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..