Rapportering Älg

Observerade och skjutna älgar ska rapporteras i viltdata.se

Älg-OBS
Observationsperioden är de sju första dagarna då jakt bedrivs under de första 30 dagarna från älgjaktens start. Dessa sju dagar behöver inte vara sammanhängande utan kan vara spridda under 30-dagarsperioden.
Om ni inte jagat alls under observationsperioden så ska det redovisas. Era uppgifter är viktiga antingen ni rapporterar från sju jaktdagar, endast från någon enstaka dag eller inte jagat alls. Rapportering ska göras även om ni inte sett någon älg.

Avskjutning
Skjuten älg ska snarast (samma dag) rapporteras.
Följande data ska anmälas:

  • Datum då djuret sköts
  • Djurets kön
  • Slaktvikt
  • Tjurars taggantal

Slaktvikter kan rapporteras vid ett senare tillfälle.
Vuxna älgars ålder bestäms centralt med s.k. tandstege. För mer information om bl. a. inlämningsställen klicka här ››

Nedan visas antal obs per mantimme. Röda staplar är år då NHÄ inte nått upp till 5000 mantimma, vilket är den nivån som krävs för att data ska vara statistiskt säkra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.