Rapportering Kronvilt

Observerat och skjutet kronvilt ska rapporteras.

Observerat kronvilt
Datum då djur sågs och djurslag ska rapporteras.

Avskjutning
Skjutet kronvilt ska snarast (samma dag) rapporteras.
Följande data ska anmälas:

  • Datum då djuret sköts
  • Djurets kön
  • Slaktvikt (kan anmälas senare)
  • Hjortars taggantal
  • Fastighet som djuret sköts på

Rapportering görs till Lars Gräns:

E-post: lars.grans@boldwinds.se

Adress: Skogstibble Paskhagen 217. 740 20 Vänge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.