Revisorer

  Namn Mandatperiod t o m
Ordinarie Daniel Eriksson mars 2020
Ordinarie Göran Olofsson mars 2019
Suppleant Andreas Steineck mars 2020

 

Antalet av älgmötet valda revisorer skall vara två ordinarie och en suppleanter. Dessa väljs för en tid av två.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

© Copyright Norra Hagunda Älgskötselområde 2012 - All Rights reserved - E-post till Webbmaster  lars.grans@boldwinds.se