Styrelse

Befattning Namn Mandatperiod t o m
Ordförande Erik Jennissche mars 2019
Kassör Ronny Sandberg mars 2020
Sekreterare Lars Gräns mars 2019
Vice Ordf Magnus Kaisäter mars 2019
Ledamot Johan Bruun mars 2020
Suppleant Bo Eriksson mars 2019
Suppleant Karl-Göran Lindgren mars 2020
Suppleant Thomas Lndahl mars 2020
Suppleant Johan Steineck mars 2019
     

 

Antal av älgmötet valda ledamöter och suppleanter skall vara fem ledamöter och fyra suppleanter. Dessa väljs för en tid av två år med tre ledamöter och två suppleanter ena året och två ledamöter och två suppleanter andra året.
Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg/ medlem i jaktlag inom älgskötselområdet.
En av ledamöterna väljs till ordförande. Ordföranden väljs för en tid av ett år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

 

© Copyright Norra Hagunda Älgskötselområde 2012 - All Rights reserved - E-post till Webbmaster  lars.grans@boldwinds.se