Uppdateringa

 • 2018-10-14 Protokoll från samrådsmöte 2018-09-26 infört.
 • 2018-09-19 Protokoll från styrelsemöte 2018-08-29 och budget för år 2018 infört.
 • 2018-09-08 2018 års tilldelning införd.
 • 2018-07-07 Protokoll från styrelsemöte 2018-06-12 infört.
 • 2018-06-24 Resultat fråm årets KM i viltspår och ÄSP för det Övre respektive det Nedre området infört.
 • 2018 05 15 Protokoll från styrelsemöte 2018-05-11 infört.
 • 2018-04-09 Funktionärer uppdaterade efter årsmötesval, stadgeändring § 5 och §8 punkt 5. Projektbeskrivning "Två ÄSP" infört, 2018 års tilldelningsprinciper och avskjutningsrekommendationer uppdaterade för älg och kronhjort, 2018 års fällavgifter införda.
 • 2018-03-29 Protokoll från årsmöte 2018-03-13 infört.
 • 2018-02-22 Inbjudan till årsmöte 2018-03-13 införd.
 • 2018-02-13 Protokoll från styrelsemöte 2018-02-07 är infört.
 • 2018-02-08 Protokoll från styrelsemöte 2018-01-25 är infört.
 • 2018-02-04 Avskjutning älg för år 2017 införd.
 • 2017-11-19 Protokoll från styrelsemöte 2017-11-15 infört.
 • 2017-09-20 Ålderbestämning för skjutna vuxna älgar 2016.
 • 2017-09-11 Protokoll från styrelsemöte 2017-08-31 infört.
 • 2017-09-03 Årets tilldelning av älg och inbjudan till informationsmöte infört.
 • 2017-08-10 Kronhjortskötselplan för åren 2017-2019 införd.
 • 2017-06-15 Resultat från KM i viltspår infört.
 • 2017-05-30 Protokoll från styrelsemöte 2017-05-19 infört.
 • 2017-05-17 Spillningsinventering för NHÄ norr om väg 72 införd.
 • 2017-03-21 Tilldelningsprinciper och avskjutningsrekommendationer för älg och kronhjort är uppdaterade för jakten 2017. Fällavgift för år 2017 införd. Regler och blankett för skyddsjakt införd.
 • 2017-03-20 Revidering av stadgar med avseende på röstlängd § 6.
 • 2017-03-17 Protokoll från årsmöte 2017-03-13 infört samt revidering av funktionärernas mandatperiod.
 • 2017-03-11 Årsmöteshandlingar till årsmötet 2017 kompletterade med ekonomi.
 • 2017-03-07 Avskjutning år 2016 infört.
 • 2017-02-18 Protokoll från styrelsemöte 2017-02-13 infört.
 • 2017-02-18 Kallelse till årsmöte och årtsmöteshandlingar införda.
 • 2017-01-21 Minnesanteckningar från jaktledarmöte 2017-01-18 infört.
 • 2017-01-19 Protokoll från styrelsemöte 2017-01-11 infört.
 • 2016-11-17 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2016-11-16 infört.
 • 2016-10-31 Protokoll från styrelsemöte 2016-10-25 infört.
 • 2016-10-13 Fällavgiften för vuxen älg ändrad till 700:-.
 • 2016-10-02 ÄSP för åren 2016-2018 införd.
 • 2016-09-13 Protokoll från styrelsemöte 2016-08-31 infört.
 • 2016-09-03 Inbjudan till informationsmöte infört samt att budgeten för år 2016 reviderad med avseende på Länsstyrelsens ändrade fällavgifter på älg.
 • 2016-06-22 Resultat från KM i viltspår 2016 infört .
 • 2016-05-28 Protokoll från den 2013-05-23 och 2016 års budget införd.
 • 2016-05-22 Åldersbestämning som gjordes 2016-05-12 är införd.
 • 2016-04-27 Åldrsbestämning på inlämnade käkar genomförs 12/5.
 • 2016-04-23 Fällavgifterna för år 2016 är justerade enligt årsmötesbeslut.
 • 2016-04-04 Sida med funktionärer, tilldelningsprinciper och avskjutningsrekommendationer för älg respektive kronhjort är uppdaterade enligt årsmötesbeslut.
 • 2016-03-31 Protokoll från styrelsemöte 2016-03-22 infört.
 • 2016-03-30 Protokoll från årsmöte 2016-03-14 infört
 • 2016-02-22 Kallelse till årsmöte 2016 infört.
 • 2016-02-20 Protokoll från styrelsemöte 2016-02-13 infört.
 • 2013-02-14 2015 års avskjutningar införda.
 • 2016-02-13 Protokoll från styrelsemöte 2016-01-25 infört.
 • 2015-11-28 Protokoll från styrelsemöte 2015-11-25 infört.
 • 2015-10-11 Magnus Jägre är ny jakrledae i lag 161630.
 • 2015-09-06 2015 års tilldelning av älg samt inbjudan till informationsmöte infört.
 • 2015-09-03 Protokoll från styrelsemöte 2015-08-29 infört.
 • 2015-07-26 2015-års tilldelningsprinciper och avskjutningsrekommendationer för älg resp. kronhjort införd.
 • 2015-06-16 2015-års resultat från KM i viltspåe infört.
 • 2015-05-22 Sammanställning av budget för år 2015 införd.
 • 2015-05-22 Protokoll från styrelsemöte 2015-05-13 infört.
 • 2015-04-27 Stadgar och funktionärer uppdaterade enligt 2015-års årsmötesbeslut.
 • 2015-04-27 Protokoll från årsmöte 2015 infört.
 • 2015-04-11 Protokoll från styrelsemöte 2015-03-31 infört
 • 2015-03-03 Årsmöteshandlingar utökade med reviderade stadgar, resultaträkning och balansräkning.
 • 2015-03-03 Protokoll från styrelsemöte 2015-02-15 införd.
 • 2015-02-28 Inbjudan till årsmöte införd.
 • 2015-02-22 2014 års avskjutning införd.
 • 2015-02-21 Fil "Aktuell matris för tilldelning av älg" är uppdaterad.
 • 2014-12-01 Protokoll från styrelsemöte 2014-11-24 infört.
 • 2014-10-13 Sidor med uppgifter på eftersökshundar uppdaterade.
 • 2014-10-09 Info om otjänliga älgar införd 20141009
 • 2014-09-24 Spårare efter trafikskadat vilt har utökats
 • 2014-08-26 Protokoll från styrelsemöte 2014-08-10
 • 2014-07-29 Justeringar i jaktlagen bl.a. 161722-A.
 • 2014-07-28 Årets tilldelningsprinciper och avskjutningsrekommendationer införda.
 • 2014-07-15 Skötselplan för kronvilt åren 2014-2016 införd.
 • 2014-06-28 Resultat från 2014-års KM i viltspår infört.
 • 2014-04-29 Protokoll från styrelsemöte 2014-04-27 samt budget för år 2014 infört.
 • 2014-03-23 Uppdatering av förtroendevalda.
 • 2014-03-23 Protokoll från årsmöte den 2014-03-17 infört
 • 2014-03-14 Resultat- och balansräkning för år 2013 införd
 • 2014-02-19 Inbjudan till årsmöte den 2014-03-17 införd.
 • 2014-02-08 Protokoll från styrelsemöte 2014-02-02 infört.
 • 2014-02-07 Åldersbestämning med tandsnitt för 2012 års avskjutning införd.
 • 2014-02-07 2013 års avskjutning införd.
 • 2013-11-24 Protokoll från styrelsemöte 2013-11-17 infört
 • 2013-10-19 Listan över eftersöksekipage på vildsvin är uppdaterad.
 • 2013-10-18 Stora problem med viltdata "se aktuellt-rutan" på startsidan.
 • 2013-10-12 Magnus Vestin införd för eftersök på älg och rådjur.
 • 2013-10-05 2013 års tilldelning är införd.
 • 2013-09-16 Inbjudan till informationsmöte 2013-09-30 införd.
 • 2013-09-05 Protokoll från styrelsemöte 2013-09-01 infört
 • 2013-08-30 Tilldelning och avskjutning på 1:a sidan uppdaterad för år 2013.
 • 20130822 Älgskötselplan för perioden 2013-2015 införd.
 • 2013-08-08 Kronhjortskötselplan för åren 2013 t o m 2015 införd.
 • 2013-08-06 Spillningsinventering utförd år 2013 införd.
 • 2013-07-22 Protokoll från styrelsemöre 2013-06-28 infört
 • 2013-07-03 Budget för år 2013 och fällavgifter för år 2013 införda.
 • 2013-06-30 Tilldelningsprinciper och avskjutningstekommendationer för älg och kronvilt infört.
 • 2013-06-29 Protokoll från styrelsemöte 2013-06-21 infört.
 • 2013-06-18 2013 års resultat från KM i viltspår infört
 • 2013-04-27 Protokoll från styrelsemöte 2013-04-21 infört.
 • 2013-04-18 Sidan "viltolyckor kompetterad.
 • 2013-04-10 Revidering av stadgar
 • 2013-04-08 Kartor över vårt ÄSO är införda.
 • 2013-03-24 Protokoll fån årsmöte den 2013-03-11 infört
 • 2013-03-05 Resultat från ålderbestämning gjord den 2013-02-27 införd
 • 2013-03-03 Verksamhetsberättelse för år 2012 justerad
 • 2013-02-22 Kallelse årsmöte 2013-03-11 införd
 • 2013-02-21 2012 års avskjutning införd
 • 2012-09-17 Vuxnx älgars käkars inlämningsställen införd.
 • 2012-09-09 År 2012:s tilldelning av älg för resp. jaktlag införd.
 • 2012-09-01 Protokoll från styrelsemöte den 2012-08-26 införd
 • 2012-08-27 Inbjudan till älgmöte den 20120924. 1:a sidan uppdaterad.
 • 2012-08-15 Älgräkning under bockpremiären (16/8) infört
 • 2012-07-08 Resulratet av 2012 års spillningsinventering införd
 • 2012-07-06 Protokoll från styrelsemöte den 2012-06-29 inlagt.
 • 2012-07-06 Resultat av 2012 års kretsmästerskap i viltspår införd
 • 2012-06-17 Fällavgifter, tilldelningsprinciper och avskjutningsrekommendationer för år 2012 införd.
 • 2012-05-01 Resultat av NHÄ spillningsinventering införd.
 • 2012-04-18  Protokoll från styrelsemöte den 2012-04-12 inlagt.
 • 2012-04-14  Spillningsinventering uppdaterad.
 • 2012-03-25  Kartor över spillningsinventering.
 • 2012-03-24  Protokoll från årsmötet den 2012-03-12 inlagt.
 • 2012-03-17 Styrelse, revisorer och valberedning ändrad.
 • 2012-03-13  Nya hemsidan läggs ut.
 • 2012-01-29  Kallelse till årsmöte, påminnelse om betalning av fällavgifter och protokoll från 20120129 infört.
 • 2012-01-19  Tid för åldersbestämning införd.
 • 2012-01-19  Resultat från ålderbestämning införd.

 

 

Tidigare uppdateringar 2005 -2011

 1. 2005-03-08
  Fällavgiften ändad till 550:-/vuxet djur och 150:-/kalv på "Jaktlagets sida"
 2. 2005-03-09
  "Kontaktsidan" utökad.
 3. Protokoll från årsmöte den 2005-03-11 är infört.
 4. Sida "Jaktlaget" ändrad den 2005-05-01 med avseende på inlämningsställe för älgobs.
 5. Resultat från KM i viltspår för år 2005 är infört.
 6. Älgmöte 2005 infört på startsidan.
 7. Tilldelning av älg för år 2005 är infört
 8. Kallelse till årsmöte år 2006
 9. Avskjutning år 2005 införd
 10. Protokoll från årsmöte den 20060313 är infört.
 11. Protokoll från styrelsemöte den 20060521 är infört.
 12. Sidan Avskjutning Tilldelning är omgjorda och utökade med år 2006
 13. Älgmöte år 2006
 14. Ny sida "Trekanten" är införd
 15. Årsmöte och avskjutning år 2006.
 16. Avskjutning år 2006 reviderad
 17. Protokoll från årsmöte 20070312 infört
 18. Ny sida "viltdata.se" är införd
 19. Sidan eftersöksekipage uppdaterad
 20. Kretsmästerskapet 2007 infört
 21. Älgmöte och informationsträffar för viltdata.se 2007 infört
 22. Avskjutning för år 2007 införd
 23. Tillägg på viltdata.se
 24. Handhavandeinstruktion för rapportörer i viltdata.se införd
 25. skötselplaner för älg ock kronhjort införda
 26. Ny sida "övrigt vilt"
 27. Trekanten uppdaterad
 28. viltdata.se uppdaterad
 29. Kronhjort 2007/2008: Inga fler hjortar får skjutas.
 30. Sidan "Trekanten" uppdaterad
 31. Ny ändring i viltdata.se
 32. Slutrapport i viltdata
 33. Protokoll från styrelsemöte den 20080223 är infört
 34. Kallelse till årsmöte år 2008 är infört
 35. Avskjutning för år 2007 är införd
 36. Styrelse och revisorer för år 2008 införda
 37. Protokoll från årsmöte 20080317 är infört
 38. Protokoll från möte 20080406 är infört
 39. Testa din hund på "björn".
 40. Protokoll från möte 20080425 är infört
 41. Älgskötselplan dat 20080504 införd
 42. Kallelse till informationsträff 20080610 infört
 43. Startsidan uppdaterad 20080703
 44. Tilldelning kronhjort för år 2008 införd
 45. Avskjutning kronhjort 1 hind och 1 kalv
 46. Protokoll från möte 20080908 samt resultat från årets KM i viltspår är infört
 47. Älgtilldelning för år 2008 införd
 48. Ny sida "Älgjakten" är införd.
 49. Sidan "Trekanten" är uppdaterad.
 50. Antal skjutna hondjur under 2008 års jakt uppdaterat
 51. Uppdatering av avskjutning av hjort
 52. Uppdatering av antalet skjutna vuxna hondjur.
 53. Årets (2008) kronhjortsjakt är avslutad.
 54. Minnesanteckningar från möte 20081025 infört.
 55. Sida "Trekanten" omarbetad 20081013
 56. Information från träff i Trekanten införd 20081119
 57. Protokoll från möte 20081206 infört.
 58. Minnesanteckningar från trekantens arbetsgrupps träff 20081218 införd
 59. Protokoll från styrelsemöte 20090207 är infört.
 60. Avskjutning 2008 infört
 61. Älgjaktsidan är uppdaterad efter årsmötesbeslut 20090317
 62. Protokoll från årsmöte 20090316 är infört
 63. Minnesanteckningar från trekantens arbetsgrupps träff 20090402 införd
 64. PM för älgjakten (Trekanten) införd 20090419
 65. Protokoll från styrelsemöte 20090425 är infört
 66. Trekanten möte med jaktledarna 20090429
 67. 2009 års kronhjortstilldelning införd
 68. Trekanten karta med såter införd
 69. Viltspårsresultat 2009 infört
 70. Trekantens sida uppdaterad med flera protokoll och nu karta
 71. Protokoll från styrelsemöte 20090823 samt årets budget införd
 72. Älgtilldelning för år 2009 införd
 73. Sammanställning över 2009 års älgtilldelning införd på 1:a sidan.
 74. Trekanten turordning älg ändrad
 75. Sida "Trekanten" är anpassad för 2009 års jakt.
 76. Observering kronvilt infört
 77. Skjutna vuxna hondjur och kronvilt (obs o skjutet) infört
 78. Avskjutning älg (vuxna hondjur) och obs kronhjort
 79. Gemensam älgjakt trekanten
 80. Ny sida "Bildkollage" är upprättad
 81. Protokoll 20091114 infört
 82. Bilder från trekantens älgjakt 20091121 infört.
 83. Revidering av tilldelning av älg år 2009
 84. Fällavgifter för år 2009 införda.
 85. Länk "rovdjursobs" införd 20100111
 86. Protokoll från den 20100131 infört
 87. Kallelse till årsmöte 2010
 88. Avskjutning för år 2009 införd
 89. Avskjutning för år 2009 reviderad
 90. Protokoll från årsmöte 20100315 infört
 91. Protokoll från den 2010 infört
 92. Eftersöksekipage för vildsvin införd.
 93. Sidan eftersökshundar är uppdaterad
 94. Kallelse till älgmöte 20100927
 95. 2010 års tilldelning införd
 96. Sidan "älgjakten" uppdaterad för 2010 års jakt.
 97. Kronhjortskötselplan för åren 2010 tom 2012 införd
 98. Ändring av 2010 års tilldelning p g a ändring i jaktmarker
 99. Bildgollage 2010 infört.
 100. Styrelsen har gjort justeringar i "Extra tilldelning av älg" (2010-11-17)
 101. Protokoll från möte 20101113 infört.
 102. Protokoll från möte 20101205 infört.
 103. Avskjutning för år 2010 införd
 104. Protokoll från möte 20110214 infört.
 105. Årsmöte 2011 infört
 106. Avskjutning älg 2010 ändrad (+1 kalv)
 107. Protokoll från årsmöte 20110314 infört
 108. Stadgarna ändrade enligt årsmöterbeslut 20110314
 109. Styrelse, revisor och valberedning ändrad enligt årsmötesbeslut 2011
 110. Protokoll från möte 20110407 infört.
 111. Älgräkning år 2011.
 112. Resultat från 2011 års KM i viltspår infört
 113. Resultat från älgräkningen införd samt vinnare vid uttagningen av viltspårhund för LM
 114. Protokoll från möte 20110904 infört.
 115. Tilldelning för år 2011 införg
 116. Informationsdata för skjuten älg är infört
 117. Vuxet kronvilt får bytas mot kalv (gäller 2011)
 118. Protokoll från styrelsemöte 20111120 infört

 

 

 

 

 

 

 

..