Valberedning

 

  Namn Mandatperiod t o m
Sammankallande Ronny Jonsson mars 2020
  Per Lindgren mars 2020
  Fredric Pettersson mars 2019
  Ingemar Hagman mars 2019

 

Antalet av älgmötet valda representanter till valberedning skall vara fyra. Dessa väljs för en tid av två år med två representanter ena året och två representanter andra året.
En i valberedningen väljs till sammankallande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

© Copyright Norra Hagunda Älgskötselområde 2012 - All Rights reserved - E-post till Webbmaster  lars.grans@boldwinds.se