Eftersöksekipage för vildsvin

Här finner du ett antal hundförare med hundar som genomgått en eftersöksutbildning i samverkan med Hunting Assistance med Calle Ekström som utbildare. Ekipagen står till förfogan vid eftersök på vildsvin. Ett samarbete mellan ekipagen görs alltid eftersom man skall ha tillgång till både löshund och spårhund. Är du intresserad eller har frågor kontakta någon i gruppen innan jakten. Lyckas jakten så ge gärna någon chansen att spåra fram till skjutet vildsvin. Det är bästa vägen till ett bra framtida samarbete. Ekonomisk ersättning för eftersök är för förare och hund 150:-/timme. endast skytt 100:-/timme inklusive resor.

 • Andeas Steineck, Åland, 070-297 77 49
 • Johan Steineck, Åland, 018-39 20 83 070-222 33 64
 • Johan Wik, Åland, 018-39 21 30 070-662 51 03
 • Kjell Karlsson, Vänge 018-36 47 71 070-578 54 55
 • Anders Pettersson, Börje, 070-915 13 04
 • Erik Andersson, Börje, 070-824 87 21
 • Joakim Royterhäll, Uppsala, 070-690 58 00
 • Tony Sparf ,Bälinge, 070-562 60 00
 • Claes Gustafsson, Skuttunge, 018-34 29 01 070-536 68 37
 • Jörgen Pajunen, Åkerlänna, 070-758 59 01
 • Ulf Eriksson, Åkerlänna, 018-35 60 64 070-604 48 81
 • Per Gustavsson, Upplands Väsby, 070-243 60 88
 • Tord Engström, Fjärdhundra, 070-694 99 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...