Viltolyckor

Trafikolyckor där vilt, som älg och kronvilt, är inblandat ska alltid rapporters till polisen på telefon 11414.
Glöm inte att platsen skall markeras ut.

Eftersöksjägare ska vars registrerade och genomgått utbildning. Mer information hittar du på länken: http://www.viltolycka.se/upload/files/Dokumentarkiv/Informationsmaterial/2012/Viltolycksradet_%C3%A5tg%C3%A4rder121210w.pdf

Spårare efter trafikskadat vilt
Roland Pettersson (ansvarig)
018-39 18 09 070-655 86 44
Johan Steineck 018-39 20 83 070-222 33 64
Kjell Karlsson 018-36 47 71 070-578 54 55
Magnus Vestin 018-39 19 98 070-981 63 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..