Älgobs 2010

Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
11 1 2           1      
12                      
13                      
14                      
                       
                       

 

Älgobs 2009

Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
12           2          
13                      
14 1   1 2              
15 1                    
24 1                    
7N                      

 

Älgobs 2008

Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
13                      
14                      
15       1              
16     1                
25 2                    
7N                      

 

Älgobs 2007

Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
8 1     1     1        
9                      
10                      
11     1                
                       
                       
 

Älgobs 2006

Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
9                      
10                      
12       1         1    
13       1              
29     1         1      
                       

 

Älgobs 2005
Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
10           1          
11 1                    
12     1                
13       1              
14                      
15                      

 

Älgobs 2004
Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
11                      
12   2   1   1   1   1  
13           1          
15 1                    
                       
                       

Älgobs 2003

Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
13                      
14                      
15 1   2 1   1          
16   2 1     2   1     1 st Lo
9 N     1                
                       

 

Älgobs 2002
Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
14                      
15                      
16                      
17 2     2   2 1   1    
18     2                
                       

 

Älgobs 2001
Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
8                      
9                      
10   1                  
11                      
12                      
13 1           1        

 

Älgobs 2000
Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
9                      
10 1     1     1        
11 1   1       1        
12                      
13                      
14                      
Älgobs 1999
Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
11 1 1 1       1        
12   1                  
13 2 1                  
14 1                    
15                      
16                      

 

Älgobs 1998
Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
12                      
13     1                
14     1     2          
15     1     2          
16                      
17                      
Älgobs 1997
Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko
1 kalv
Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
13

1

                   
14                      
15                      
16                      
17  

1

                 
18                      

 

Älgobs 1996
Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

Älgobs 1995

Dat
 

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
4     1         1   1  
                       
                       
                       
                       
                       

 

Älgobs 1994
Dat

Observerade djur

Där av skjutna OBS Rovdjur
Okt Tjur Ko Ko 1 kalv Ko
2 kalv
Ensam kalv Ej konst. kön o ålder Tjur Ko Tjur kalv Kvig
kalv
Björn, Varg, lo och Järv
5 3 1         1