Händelser år 2006
 • Jägareförbundet Norra Hagunda´s årliga rävklapp genomfördes den 4 mars. Denna gång sköts inga rävar.

 • Årsmöte i Norra Hagunda Älgskötselområde
  Nya i styrelsen blev representanter för Skogstibble Lars Gräns (ordinarie) och Ronny Sandberg (suppleant). På övriga platser blev det omval.
  I Uppland finns det omkring 16 familjegrupper lodjur.
  Arealgränser för älgtilldelning är oförändrade.
  De jaktlag som inte i tid lämnar in "älg-obs" får betala 100:-

 • Jaktledarutbildning
  Lasse G har gått Jägareförbundets jaktledarutbildning. Kursen började med en teoridel och avslutades med skjutövningar.

 • Viltspår
  Lasse G:s labbe "Joj" vann  Jägareförbundet Norra Hagundas uttagning till LM:et. Samtidigt fick hon ett 1:a pris i öppen klass.
  Lagom till älgjakten blev Joj svensk viltspårs champion (SVCH).

 

Händelser år 2005

 • Spår från en vildsvin har setts på flera ställen på vår jaktmark.

 • Svenska Jägareförbundet genomförde den 16/2 lodjursinventering i Uppland. På vår mark upptäckte Lasse G spår från ett ensamt lo. Djuret hade kommit från Framskogen och gått över vägen till grusgropen.

 • Jägareförbundet Norra Hagunda genomförde den årliga rävklappen den 19/2. En räv sköts.
 • Rune´s tax tog 1:a pris på jaktprov.

 • Årsmöte i Norra Hagunda Älgskötselområde 2005-03-07
  Omval på samtliga platser.
  Arealgränser oförändrade 200/400
  Lodjursinventeringen i Uppland gav resultatet 15 familjegrupper (10 förra året) 15*5,4=81 lodjur.
  Fällavgifterna ökas med 50:- per älg till 550:- för vuxen och 150:- för kalv. De extra pengarna skall reserveras för den kommande flyginventeringen.
  Hemsida klar. LG är ansvarig för denna. www.boldwinds.se/norrahagundaalg
 • Älgjakt
  Under årets älgjakt har vi nu (2/1) fått en kalv. Vi har vid flera tillfällen sett älg. Både vuxna som kalvar, men vi har inte haft möjlighet att skjut någon älg.

 

Händelser år 2004

 

 • Älgjakt

Den 17 januari genomförde vi sista älgjakten. Efter c:a två timmars jakt stötte Rune på ko med två kalvar. Rune sköt ena kalven. Det var en kvigkalv.

 • Årsmöte i "Norra Hagunda Älgskötselområde"

Det blev omval på samtliga styrelseplatser. Även revisorerna valdes om.

Flyginventering av älgskötselområdets älgstam är beräknad till 75 kkr. C:a 6000:- har avsats för kommande inventering.

Det beslutades att Norra Hagunda Älgskötselområde ska ha en egen hemsida. Lasse G fick i uppdrag att göra en hemsida.

För år 2003 tilldelades 73 vuxna älgar. Det sköts 53 vuxna djur, vilka var fördelade på 30 tjurar och 23 kor.

Arealgränsen för tilldelning av vuxen älg för jakten år 2004 blir lika tidigare år. 200 ha för 1:a vuxna älgen. 400 ha för vardera 2:a. 3:e, 4:e o. s. v. vuxna älgen.

 

 • Rovdjur

Tio familjegrupper av lodjur har lokaliserats i Uppland. Det motsvarar c:a 50 djur.

Inga vargar har varit synliga i Uppland.

 • Vildsvin

Ett vildsvin har blivit påkört i närheten av Åland. Det var en galt.

 

 • Lodjur rev en 14 årig pojke

Den 2:a april blev en 14 årig pojke riven av ett lodjur. Händelsen inträffade i en trädgård i Vänge. När lodjuret kom in i trädgården försökte pojken mota bort lodjuret med en högaffel. Lodjuret gick då till attack och rev honom i armen. Det beslutades att lodjuret skulle avlivas. Jägare placerades ut på pass.

 

 • Eftersökshund

Lasse G Labrador Retriever "Stevie" har blivit Svensk Viltspårs Champion (SVCH).

 • Nisse gratulerades med blommor på sin högtidsdag.

 

 • Under årets älgjakt sköts en ko och en kvigkalv. Anders sköt kon och Lasse G sköt kalven. Detta händ på vaktjakt under den första vecka. Det observerades färre älgar i år än fjolåret.

 

 • Rådjursjakt har skett vid ett antal tillfällen. Rune har skjutit ett rådjur.

 

 • Ett femtital dovhjortar tog sig ut ur ett häng i närheten av Åland.

 

 • Ett nytt pass har byggds.

 

 • Både slutavverkning och röjning av skog har gjorts på stora områden av jaktmarken.

 

 • Vildsvin har observerats i närheten. Dock ej på vår jaktmark.

 • En av Lasse G`s labbar har tagit 1:a pris på jaktprov.

 

 
Händelser år 2003
 • Klockargård

Klockargården är till försäljning. Gården köps av Rune Andersson. Rune blir medlem i jaktlaget.

 

 • Rävjakt

Den 15/2 genomförs rävjakt tillsammans med andra jaktlag. C:a 30 jägare deltar. Två drev genomförs dock med dåligt resultat. Färska rävspår ses på några ställen, men ingen räv skjuts. På vår jaktmark observerades sju älgar. Det var två ensamma djur, en ko med dubbelkalv och en ko med enkelkalv.

 

 • Årsmöte i "Norra Hagunda Älgskötselområde"

* Omval på nästan samtliga poster.

* Älgjakt blir tillåten även i januari 2003/4.

* Oförändrad arealgräns för älgtilldelning.

* Fri kalv på licensområden.

* Fällavgifterna höjs med 50:-. (Vuxen = 500:- och Kalv = 100:-)

 

 • Vildsvin

Enligt UNT den 2/4 sköts en galt på 80 kg inne i Örsundsbro.

 

 • Varg

I vintras sågs varg i trakterna kring Järlåsa. En varg har även skymtats i närheten av Skillsta.

 

 • Eftersökshund

Lasse G har fått fram en eftersökshund som är godkänd på officiellt prov.

 

 • Träff den 25/8

Jaktlaget träffades hemma hos Lasse G. Alla hade möjlighet att komma. Det blev en givande kväll. En hel del diskuterades om de nalkande jakterna. PM för älgjakten gicks igenom.

 

 • Älgjaktens 1:a vecka

Första veckan jagade vi måndag t o m torsdag. Årets tilldelning var en vuxen älg och fri kalv. Det visade sig vara gott om älg. Som mest observerade vi nio älgar på en och samma dag. När det gäller de fyra stora rovdjuren såg vi ett lodjur.

Under de två första dagarna satt vi på pass hela dagarna. På onsdagen genomfördes ett par drev med passkyttar. Löshundsjakt provades på torsdagen med lyckat resultat. Lasse G sköt en kviga för hunden.