Älgjakten 2003

Vårt jaktlag består av fyra jägare. Vi jagar mest älg och rådjur. Jaktmarken ligger i Skogstibble, Vänge. Skogstibble ligger cirka två mil väster om Uppsala. Marken är på totalt 405 ha omfattar både skogar, ängar och åkrar. Skogen består mestadels av tall och gran, från nyplantering till 100-åriga träd. Marken fördelas på fyra ägare var av två ingår i jaktlaget.

Jaktlaget ingår i Norra Hagunda Älgskötselområde. Älgskötselområdet är på totalt cirka 22500 ha.

Vår tilldelning på älg har årligen varit 1 vuxet djur.

Vi har tillgång till egna hundar för såväl drivande, ställande av älg, apportering av småvilt som eftersök.

På jaktmarken har vi en viltåker som årligen sås med varierande gröda.

För djurens behov av vatten finns, på avskild plats inne i skogen, en konstgjord damm. Dammen är relativt stor med skyddande öar för möjlighet till fågelliv. Dammen har ett gott tillflöde på vatten. Även under de torraste somrarna har vattentillgången varit bra. Saltstenar är utplacerade på flera platser.

Röjning av pass görs årligen. Klicka HÄR