Karta

Kartan visar vår jaktmark. Gränsen mot grannlagen är markerad med smal röd linje. Vi har även lite mark sydväst om landsvägen. Marken är på totalt 415 ha.