Köttfördelning
Köttet från vuxna älgar fördelas lika mellan jägarna.
Filéer och kalvkött fördelas enligt turordningsscheman nedan.

 

Turordning av filéer

Nr

Namn

År

År

År

År

År

 1

Lars

 2011    

 

 

2

Rune

 2012  

 

 

 

3

Anders Q

 2012

 
 

 

 

 

Anders K

   

 

 

 

I turordning väljs filé. Antingen en filé från vuxet djur (från ett år och uppåt) eller två filéer från årskalv. Valet görs vid varje styckningstillfälle. Alltså flera val kan inträffa under samma år.

 

Turordning kalvar

Nr

Namn

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

1

Anders K

 

 

 

 

 

2

Rune

 

 

 

 

 

3

Lars

 2011

 

 

 

 

4

Anders Q

2011 

 

 

 

 

Varje kalv delas lika mellan fyra jägare.
F o m jakten år 2008 delas kalv lika mellan två jägare.