Om Labradoren

Labrador Retriever är en mycket populär och uppskattad ras. Den är en jakthund som arbetar efter skott och används för att apportera fågel och småvilt.

Den meriteras på jaktprov och utställning.

Många meriterar också sin hund på viltspår  Läs mer om viltspår här och använder den som eftersökshund.

Den används också som blindledarhund, service- och narkotikahund och inom viss räddningsarbete.

Den fungerar också som en familjehund hos många aktiva familjer som en  kompis i skog och mark.
Många  tränar och tävlar inom bruksgrenarna och i lydnad.

Labradoren är mycket omtyckt för sin vänlighet och för sin lätthet att lära.
Är en av de mest populära hundraserna i Sverige.
Den behöver dock både fysisk och mental stimulans för att komma till sin rätt.

En tidig förkärlek till vatten brukar vara tydlig liksom viljan att alltid ha någonting i munnen att bära på.

labradorutställning

Utställning

Officiella utställningar arrangeras av:

Svenska Kennelklubben SKK

Spaniel och Retrieverklubben SSRK

Labradorklubben LRK

För varje hundras finns en exteriör rasstandard, så även för labrador retriever. Det är rasens hemland, England, som genom sin kennelklubb, dikterar hur vår ras ska se ut och därefter fastställer FCI rasstandarden..

Ändamålet med våra utställningar, är att låta bedöma varje individ i förhållande till rasstandarden, både gällande helhet, rörelser, päls och anatomi. Men även mentaliteten har en avgörande del i hur den slutliga prissättningen kan komma att se ut.

Utställning är en mycket trevlig och omtyckt aktivitet för många labradorägare. De olika klasserna med tillhörande  prissättningar kan verka som ett mysterium för den oinvigde men man kommer snart in i systemet – och det finns god vägledning i olika broschyrer och dokument

Jaktprov

Labradorklubben LRK  och Svenska Spaniel och Retrieverklubben SSRK anordnar retrieverjaktprov. Där finns många kurser att anmäla till.

Syftet med jaktproven är att bedöma hundarnas jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet.

I jaktprovsbestämmelserna står:
”Ändamål:  Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet.”
Labradoren tillhör jakthundsraserna
Rasen är en av de mest användbara hundraserna när det gäller olika former av eftersöksjakt. Labradoren är en apporterande fågelhund och den är utvecklad till att framför allt arbeta efter skottet. Mellan skotten ska den förhålla sig lugn och får aldrig röra levande, oskadat vilt. Samarbetsviljan med föraren är av avgörande betydelse för ett lyckat resultat, både vid prov och jakt.

För att se om hundarna besitter de rastypiska jaktegenskaperna, kan man pröva dem på retrieverjaktprov

Texten hämtad från Labradorklubben

 

labrador som jagar

Agillity

Agility är en hundsport där hunden skall springa en hinderbana och forcera hindren i rätt följd och på rätt sätt och som vid tävlingar skall genomföras på tid. Sporten kom till Sverige från England 1985 med hjälp av Marie Hansson Mårtensson (författare och hundpsykolog). Den blev officiell 1 mars 1987.

I Sverige tävlar hundarna i fem olika storleksklasser: X-small, small, medium, large och x-large. I x-small-klassen kan hundar med en mankhöjd under 28 cm välja att tävla, i small tävlar de under 35 cm. Medium-klasserna gäller hundar som är från 35 cm och under 43 cm; hundar över 43 cm men under 50 cm kan välja att tävla large eller x-large. Hundar som är över 50 cm tävlar x-large. De hinder som ingår i agility är: balansbom, gungbräda, däck, tunnlar, slalom, bord (inte i nationella klasser), hopphinder, säck, A-hinder, viadukt/mur och långhopp. Sporten går ut på att så fort som möjligt forcera en hinderbana med så få fel som möjligt. Den hund som har minst fel och snabbast tid vinner. Det finns två olika klasser, hoppklass (utan kontaktfältshinder, det vill säga balansbom, gungbräda och A-hinder) och agilityklass (här kan alla hindertyper vara med). Domaren ritar banan och den ser olika ut från varje gång.
Wikipedia

agillity